O nás

Co je Běhejme a pomáhejme útulkům

Běhejme a pomáhejme útulkům, z.s. je nezisková organizace pomáhající týraným a opuštěným zvířatům v celé České republice. Za období svého působení jsme pomohli již přes 200 útulkům částkou přesahující 14 000 000 Kč! Finanční dary nám umožňují co nejrychleji pomáhat hradit akutní operace, při živelných pohromách neztrácíme drahocenný čas, ale můžeme reagovat okamžitě. Chceme být oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.

Přidejte se k nám a staňte se stálým dárcem. Je to ten nejjednodušší způsob, jak společně s námi pomáhat.

Petr Sokolík

Jak pomáháme

Poskytujeme finanční pomoc útulkům

Finanční dary nám umožňují co nejrychleji pomoci útulkům a dalším zařízením. Hradíme finančně náročné operace, na které útulky nemají prostředky a nutnou operaci by odložily. Včasná a rychlá léčba znamená zachráněné životy zvířat.

Pomáháme útulkům po živelných škodách

Pomáhali jsme útulkům po tornádu, vichřicích nebo povodních. Neztrácíme drahocenný čas vyhlašováním sbírky, ale reagujeme okamžitě. Dodali jsme útulkům například nové kotce, které poničila vichřice, poslali peníze na nákup krmiva, když se jejich skladem prohnala voda.

Podporujeme kastraci venkovních koček

Finančně podporujeme kastrační program opuštěných koček a kocourů, jehož cílem je omezit utrpení nechtěně narozených koťat a humánní cestou snížit počet toulavých koček, které živoří na ulicích.

Bojujeme proti týrání zvířat a množírnám

Vždy jsme bojovali proti týrání zvířat a množírnám. Aktivně jsme se účastnili jednání s poslanci a vysvětlovali důležitost prosazení zákona proti týrání. Na našich akcích poukazujeme na problémy množíren, které pak útulky musí následně řešit.

Podpořte zvířata DMSkou

Přispějte na dobrou věc jednoduše a bez závazků. Přispět můžete buď jednorázově nebo pravidelně (měsíčně). Více informací ...

Vybrané peníze se spravedlivě rozdělují mezi předem vybrané útulky a spolky pro opuštěné či týrané pejsky, kočky, koně a hospodářská zvířata.